אל חזור לשעון מים


הרבה לא יודעים אבל רוב שעוני המים החדשים . זזים ללא קשר לפתיחת מים בדירה עצמה . 
מצורף קישור לסרטון אשר מראה איך שפותחים ברז גינה כל השעונים המים של הבניין ( דירות) זזים ללא פתיחת ברז מים בדירה . 
מומלץ ביותר לשים אל חוזר לשעון המים על מנת למנוע צריכה מוגזמת . 
השרברב 0548081301 
דורון 
השרברב.co.il